HTC Việt Nam

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện HTC

Trong dự án này, Sao Kim đã tư vấn thiết kế logo và bộ nhận diện cho thương hiệu HTC - chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

HTC Việt Nam - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện HTC

HTC Việt Nam - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện HTC

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí
Hà Phương