CHOLIMEX

Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết và chuẩn bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX).

Về khách hàng :

Công ty Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) là một Doanh nghiệp Nhà nước. Ra đời từ năm 1981, qua quá trình hình thành và phát triển, CHOLIMEX đã xây dựng được nhiều đơn vị thành viên, hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như xuất - nhập khẩu, dịch vụ, gia công, kinh doanh...

Hơn 20 năm qua, thương hiệu CHOLIMEX đã trở thành một thương hiệu mạnh hàng đầu với các sản phẩm: tương ớt, tôm đông lạnh, các loại nông sản chế biến, quần áo may sẵn,…Sản phẩm công ty sản xuất hiện nay đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, với doanh thu và thị phần chiếm lĩnh, CHOLIMEX được xem là thương hiệu thông dụng và gần gũi trong nước và nước ngoài.

Mặc dù thương hiệu đã hiện diện trên thị trường từ lâu nhưng do không được đầu tư đúng mức và chưa có chính sách quản lý hình ảnh thương hiệu tốt nên hệ thống nhận diện thương hiệu Cholimex thiếu nhất quán và không đạt hiệu quả truyền thông. Đó chính là lý do để Sao Kim thực hiện tư vấn, thiết kế, chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu cho Cholimex.

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

CHOLIMEX - Thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu CHOLIMEX

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí