HUY HOANG ENVIRONMENT

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Thiết bị và Công nghệ Môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

HUY HOANG ENVIRONMENT - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty môi trường Huy Hoàng

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí