BÊ TÔNG VIỆT NAM

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

Trong dự án này, Sao Kim được mời tham gia thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty TNHH Thương Mại Bê Tông Việt Nam.

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

BÊ TÔNG VIỆT NAM - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH Thương mại Bê tông Việt Nam

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí