BẠCH VIỆT

Thiết kế profile Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Bạch Việt

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc biên tập nội dung bài viết, chụp hình ảnh cơ sở vật chất của nhà máy, thiết kế mỹ thuật cuốn profile 20 trang cho Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Bạch Việt.

BẠCH VIỆT - Thiết kế profile Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Bạch Việt

BẠCH VIỆT - Thiết kế profile Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Bạch Việt

BẠCH VIỆT - Thiết kế profile Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Bạch Việt

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí