LIC VIETNAM

Thiết kế thương hiệu LIC Việt Nam

Trong dự án này Sao Kim tham gia tư vấn và thiết kế thương hiệu cho Công ty CP LIC Việt Nam - doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực Logistic - Internet - Construction.

LIC VIETNAM - Thiết kế thương hiệu LIC Việt Nam

LIC VIETNAM - Thiết kế thương hiệu LIC Việt Nam

LIC VIETNAM - Thiết kế thương hiệu LIC Việt Nam

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí