FRESSO 3064

Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

Thách thức: Thị trường cung cấp nước tinh khiết tại các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn là một thị trường đầy tiềm năng chưa được khai phá. Tuy nhiên, làm thế nào để khác biệt hóa sản phẩm của mình với hàng trăm các nhãn nước tinh khiết xuất hiện trên thị trường là công việc mà chúng tôi cần thực hiện trong dự án này.

Giải pháp: Sao Kim bắt đầu bằng việc sáng tạo thương hiệu mới - Fresso với thông điệp “Tinh khiết cho sự sống”, tiếp đó thiết kế bao bì nhãn mác bắt mắt, các ấn phẩm quảng cáo, hệ thống POSM … giúp Fresso ra mắt thị trường và nhanh chóng dành được thành công.

FRESSO - Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

FRESSO - Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

FRESSO - Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

FRESSO - Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

FRESSO - Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

FRESSO - Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

FRESSO - Thiết kế thương hiệu nước tinh khiết Fresso

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?