ANKO

Thiết kế thương hiệu thực phẩm

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện sáng tác thương hiệu cho công ty thực phẩm ANKO

ANKO - Thiết kế thương hiệu thực phẩm

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí