SAO THẾ KỶ 6609

Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

Doanh nghiệp thiết kế thương hiệu

Công ty Thế Kỷ Mới kinh doanh trong lĩnh vực vận tải tại Hải Phòng. Hoạt động của Công ty để lại dấu ấn sâu đậm trên thị trường. Số lượng xe hoạt động của Sao Thế Kỷ lên tới gần 200 xe. Thị trường tại thành phố Hoa Phượng đỏ có nhiều tiềm năng để khai thác. 

 

Nhu cầu thiết kế thương hiệu của doanh nghiệp

Tuy nhiên, với sức ép cạnh tranh của gần 30 hãng taxi, nguyên liệu đầu vào có chiều hướng tăng, nhiều hãng taxi đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Với nguồn lực sẵn có và quyết tâm đổi mới, Thế Kỷ Mới đầu tư mạnh mẽ vào cả số lượng xe và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ đặt ra mục tiêu dẫn đầu trên thị trường. Nhằm đạt được mục tiêu đặt ra, Sao Thế Kỷ cần được thiết kế lại với một diện mạo mới: hiện đại, năng động hơn và thể hiện sức mạnh chuyển động về phía trước. 

 

Giải pháp thiết kế thương hiệu cho doanh nghiệp

Hệ thống nhận diện thương hiệu được thiết kế đồng bộ, nhất quán và đầy đủ tại mọi điểm tiếp xúc. Với những thiết kế nổi bật, ấn tượng dễ dàng được khách hàng nhận biết và phân biệt với các thương hiệu khác. Kết hợp với một kế hoạch truyền thông thương hiệu phù hợp, chắc chắn thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?