Cơ sở sản xuất Bún Sạch Cầu Phước Thiền

Cơ sở sản xuất Bún Sạch Cầu Phước Thiền

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm - Đồ uống

Khu vực: Đồng Nai

Giới thiệu:

Cơ sở sản xuất Bún Sạch Cầu Phước Thiền chuyên cung cấp sản phẩm bún chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Bún Sạch


Các khách hàng cùng ngành nghề

Thực phẩm - Đồ uống

Xem thêm (121)

Các khách hàng cùng khu vực

Đồng Nai

Xem thêm (6)