Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Chợ Việt

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Chợ Việt

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Chợ Việt xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm - Đồ uống , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Chợ Việt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây cũng là đơn vị đang quản lý và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ Việt. Chợ Việt sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp khách hàng có thể mua bán trực tiếp với nhau một cách nhanh chóng. Chợ Việt cam kết mang lại cho khách hàng trải nghiệm mua sắm online an toàn và tin cậy.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ HTX Chợ Việt


Các khách hàng cùng ngành nghề

Thực phẩm - Đồ uống , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (290)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)