Sun Spa Resort

Sun Spa Resort

Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - dịch vụ , Khách sạn - Resort - Spa

Khu vực: Quảng Bình , Thừa Thiên Huế

Giới thiệu:

Sun Spa Resort is set amidst a spacious 29 hectares of landscaped garden along pristine white sand Bao Ninh Beach and on the banks of the legendary of Nhat Le river. Located in the picturesque Central Vietnam city of Dong Hoi, 30 kilometers from the UNESCO registered caves of Phong Nha - Ke Bang which just discovered the BIGGEST CAVE in the WORLD and 150 kilometes north of the Imperial city of Hue. Sun Spa Resort offers luxurious accommodation, excellent facilities and perfect gateway to discover the World Heritage.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Du lịch - dịch vụ , Khách sạn - Resort - Spa

Xem thêm (111)

Các khách hàng cùng khu vực

Quảng Bình , Thừa Thiên Huế

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?