Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp khác

Khu vực: Thừa Thiên Huế

Giới thiệu:

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp (TNHH TMTH) Tuấn Việt ra đời với với hình thức hoạt động là kinh doanh hàng thương mại và hàng hóa mỹ phẩm.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Tuấn Việt


Các khách hàng cùng ngành nghề

Doanh nghiệp khác

Xem thêm (172)

Các khách hàng cùng khu vực

Thừa Thiên Huế