TRENDI

Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc tư vấn đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan, thiết kế nhận diện thương hiệu chăn ga gối đệm Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

TRENDI - Đặt tên, sáng tác Slogan, thiết kế thương hiệu Trendi

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí