GREEN CITY ACADEMY

Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

Tổng quan dự án
 
Dự án đặt tên mới, tái thiết kế logo cho trường THPT nội trú. Đối tượng học sinh của trường học là con em các gia đình khá giả sinh sống ở các tỉnh lân cận Hà Nội. Giá trị cốt lõi của trường học được viết tắt thành 3G với giải nghĩa:  
Green (nhận thức về biến đổi khí hậu, về bảo vệ môi trường)
Global (kỹ năng về công dân toàn cầu)
Gateway (hướng nghiệp thành công)
Slogan của trường: Vườn ươm tài năng
Dựa trên các định hướng cốt yếu ban đầu của trường học Sao Kim tiến hành triển khai sáng tạo tên và thiết kế  logo phù hợp.
 
Giải pháp
 
Tên trường học: Green City Academy (học viện thành phố xanh) đạt đủ tiêu chuẩn thanh âm vần điệu khi đọc cả tiếng Anh và tiếng Việt, bám chặt vào giá trị cốt lõi của trường học. 
 
Về logo: Sao Kim thiết kế logo mới của học viện dựa trên tinh thần bảo toàn các đặc tính cốt yếu của phương án cũ (hình ảnh cách điệu chiếc thắt lưng Hoàng Gia Anh) . Kết hợp với việc sáng tạo các biểu tượng mới  giảm bớt sự đơn điệu của các biểu tượng cũ. Các icon nhỏ nằm trong 3 phần của lôg đại diện cho 3 tiêu chí thương hiệu. Icon lá cây đại diện cho Green – vun trồng, nuôi dưỡng, thiên nhiên. Icon trái đất đại diện cho Global – hội nhập quốc tế, vị thế toàn cầu, hướng tới năm châu. Icon cánh cổng đại diện cho GATE – cánh cổng thành công, sự nghiệp thăng tiến. 
 
Font chữ được thiết kế có chân, nghiêm túc phù hợp cho lĩnh vực doanh nghiệp, hài hòa với biểu tượng, dễ ứng dụng, phù hợp với tổng thể logo.  
 
Màu sắc
Logo sử dụng màu xanh đậm làm thành phần màu chính, ở phần đổ màu phía trong sử dụng các màu đi kèm tăng tính sang trọng của logo cũng như đảm bảo ba yếu tố Green, Globe, và Gate. Xanh royal  là Green, màu hồng royal là Globe, màu vàng là Gate. 
 

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

GREEN CITY ACADEMY - Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo trường nội trú Green City Academy

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí