GREEN CITY ACADEMY

GREEN CITY ACADEMY

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

1. Tên: Green City Academy 2. Loại hình kinh doanh: Trường THPT nội trú (boarding school) 3. Phân khúc: Những gia đình khá giả ở các tỉnh lân cận Hà Nội có con em trong độ tuổi chuẩn bị vào cấp 3. 4. Giá trị cốt lõi: 3G - Green (Nhận thức về biến đổi khí hậu, về bảo vệ môi trường), Global (Công dân toàn cầu, có những kỹ năng toàn cầu), Gateway (Hướng nghiệp). 5. Slogan: Vườn ươm tài năng

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ GREEN CITY ACADEMY


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (32)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)