FANCOM

Dự án sáng tạo thương hiệu nội thất Fancom

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc tái thiết kế thương hiệu cho Công ty Nội thất Đẹp 777. Thành công dự án dẫn đến sự ra đời của thương hiệu mới - Nội thất FANCOM.

FANCOM - Dự án sáng tạo thương hiệu nội thất Fancom

FANCOM - Dự án sáng tạo thương hiệu nội thất Fancom

FANCOM - Dự án sáng tạo thương hiệu nội thất Fancom

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí