LECO PAINTER

Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

Trong dự án này Sao Kim tham gia tư vấn và sáng tạo thương hiệu cho một doanh nghiệp chuyên sâu về các dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng của Newzealand.

Dịch vụ cung cấp:

- Thiết kế logo
- Nhận diện thương hiệu
- Bao bì
- Website

Về khách hàng:

LECO PAINTERS LTD là một thành viên của tập đoàn LECOGROUP có trụ sở đặt tại 64 Swanson Road, Henderson, Auckland, Newzealand.

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí