VIOIL

Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm dầu ăn

Dự án thiết kế logo, bao bì nhãn mác sản phẩm dầu ăn ViOil cho Công ty CP BMC do Sao Kim thực hiện 6/2012.

VIOIL - Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm dầu ăn

VIOIL - Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm dầu ăn

VIOIL - Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm dầu ăn

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí