NUT HOUSE

Thiết kế bao bì sản phẩm NUT HOUSE

Dự án thiết kế bao bì nhãn mác cho thương hiệu NUT HOUSE của Công ty TNHH Nhà Hạt. Sao Kim đem tới hình ảnh mới với phương pháp thiết kế minh họa đặc trưng giúp tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu của NUT HOUSE.

NUT HOUSE - Thiết kế bao bì sản phẩm NUT HOUSE

NUT HOUSE - Thiết kế bao bì sản phẩm NUT HOUSE

NUT HOUSE - Thiết kế bao bì sản phẩm NUT HOUSE

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí