THT GROUP

Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

Tổng quan dự án

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Thành cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đối với doanh nghiệp mới hoạt động như THT group, việc xây dựng thương hiệu từ những yếu tố nhỏ nhất cũng giúp khẳng định năng lực làm việc và tính chuyên nghiệp trong hoạt động. Sao Kim đã nhận được lời mời trợ giúp thiết kế bộ ứng dụng văn phòng – những công cụ liên quan mật thiết đến các hoạt động giao dịch với khách hàng.

Kết quả

Các sản phẩm của bộ ứng dụng được thiết kế theo concept của logo công ty với đường nét mềm mại. Màu sắc sử dụng chính là màu xanh và vàng – hai màu đặc trưng đại diện cho ngành nông nghiệp – lĩnh vực chính mà doanh nghiệp hoạt động.

Bộ ứng dụng văn phòng do Sao Kim thiết kế đã trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ tốt cho thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với khách hàng. 

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

THT GROUP - Thiết kế bộ ứng dụng văn phòng công ty nông nghiệp Hà Thành

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí