Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Thành

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Thành

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ THT GROUP


Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (49)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (478)