Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Thành

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Thành

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Thành xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ THT GROUP


Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (51)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)