Tuấn Việt 1403

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt.

Về khách hàng :

Tuấn Việt là trung tâm thương mại chuyên phân phối các mặt hàng tiêu dùng cho các hãng thương hiệu nổi tiếng như P&G, Friesland Campani, ViNa Acecook, Đại Đồng Tiến, Calofic, Ajinomoto, Gốm sứ Minh Long, Perfetti, CNS, Watersilk, One One, Trung Nguyên…tại Đồng Hới, Quảng Bình.

Với mục tiêu xây dựng qui trình hoạt động đẳng cấp quốc tế, Tuấn Việt hy vọng sẽ đem đến những sản phẩm có chất lượng cao đến người tiêu dùng Việt Nam thông qua những dịch vụ hoàn hảo nhất.

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Tuấn Việt - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của Trung tâm thương mại Tuấn Việt

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?