CITRACO

Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện biên tập nội dung bài viết, lên kịch bản chụp hình và thiết kế mỹ thuật Hồ sơ năng lực của ThuDo Group (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

CITRACO - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thủ Đô (CITRACO)

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí