KIỂM TOÁN AAC 2241

Thiết kế hồ sơ năng lực công ty Kiểm Toán và Kế Toán AAC

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế và in ấn hồ sơ năng lực công ty Kiểm toán và kế toán AAC.

Về khách hàng

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, trước đây là Công ty Kiểm toán và Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính, thành lập từ năm 1993 và tái cơ cấu vào năm 1995, là một trong số rất ít các công ty kiểm toán đầu tiên ra đời và hoạt động tại Việt Nam. 

AAC là thành viên tổ chức kiểm toán quốc tế PrimeGlobal có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và hơn 380 thành viên hoạt động tại 90 quốc gia trên toàn thế giới. 

AAC cung cấp đầy đủ các dịch vụ giá trị gia tăng như kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính - đầu tư, đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng...

KIỂM TOÁN AAC - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty Kiểm Toán và Kế Toán AAC

KIỂM TOÁN AAC - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty Kiểm Toán và Kế Toán AAC

KIỂM TOÁN AAC - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty Kiểm Toán và Kế Toán AAC

KIỂM TOÁN AAC - Thiết kế hồ sơ năng lực công ty Kiểm Toán và Kế Toán AAC

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?