SƠN CƯỜNG

Thiết kế hồ sơ năng lực giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ - thiết bị Sơn Cường

Trong dự án này, Sao Kim tham gia thực hiện việc lên ý tưởng & thiết kế  cho bộ catalog về sản phẩm của công ty TNHH Công nghệ - thiết bị Sơn Cường.

SƠN CƯỜNG - Thiết kế hồ sơ năng lực giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ - thiết bị Sơn Cường

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí