BK VIỆT NAM

Thiết kế Logo cho công ty BK Việt Nam

Trong dự án này, Sao Kim dã thực hiện thiết kế logo cho công ty CP BK Việt Nam.

BK VIỆT NAM - Thiết kế Logo cho công ty BK Việt Nam

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí