Công ty CP BK Việt Nam

Công ty CP BK Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Kỹ thuật - công nghệ

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Trong dự án này, Sao Kim đã thiết kế logo cho công ty BK Việt Nam

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ BK VIỆT NAM


Các khách hàng cùng ngành nghề

Kỹ thuật - công nghệ

Xem thêm (69)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (363)