CECO

Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

Trong dự án này, Sao Kim tham gia thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa Chất (CECO) tại TP.HCM.

Về CECO
Là đơn vị thành viên của TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM với lịch sử gần 50 năm thành lập, CECO là nhà tư vấn kỹ thuật số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất.
Lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm:
•    Tư vấn đầu tư
•    Thiết kế và xây lắp các nhà máy (sản xuất phân bón, hóa chất, hóa thực phẩm) và nhiều công trình khác
•    Thi công xây dựng - lắp đặt các công trình
•    Tư vấn đầu tư
•    Cung cấp các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường: Xử lý nước thải, tiếng ồn

Website công ty: www.ceco.com.vn
 

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

CECO - Thiết kế logo & nhận diện thương hiệu CECO

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí