FeedOne

Thiết kế logo thức ăn Chăn nuôi FeedOne

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo Feedone (nhãn hàng mới của công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Spotlight Vietnam).

FeedOne - Thiết kế logo thức ăn Chăn nuôi FeedOne

FeedOne - Thiết kế logo thức ăn Chăn nuôi FeedOne

FeedOne - Thiết kế logo thức ăn Chăn nuôi FeedOne

FeedOne - Thiết kế logo thức ăn Chăn nuôi FeedOne

FeedOne - Thiết kế logo thức ăn Chăn nuôi FeedOne

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí