BIOCONT 863

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

Biocont Vietnam JSC , là thành viên của tập đoàn Biocont Châu Âu chuyên sản xuất, kinh doanh, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Công ty có trụ sở tại Czech, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Việt Nam.

Với mục tiêu quảng bá hình ảnh thương hiệu rộng rãi tới bà con nông dân, Biocont cần xây dựng một hệ thống nhận diện đồng bộ và nhất quán.

Sao Kim mang tới giải pháp nhận diện thương hiệu trọn gói cho Biocont, với đầy đủ các hạng mục tiêu chuẩn cho doanh nghiệp và hạng mục đặc thù trong ngành phân bón.

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

BIOCONT - Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu phân bón BIOCONT

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?