LE TRAN CONSTRUCTION

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Lê Trần là một trong những Công ty hàng đầu chuyên về sản xuất và phân phối cho ngành trần và vách ngăn. Với hệ thống phân phối trên toàn quốc, Lê Trần cung cấp sản phẩm rộng khắp cho các công trình từ dân dụng đến các dự án xây dựng.

Nhằm làm mới hình ảnh thương hiệu, Sao Kim được Lê Trần mời tư vấn và tái thiết kế nhận diện thương hiệu, đông thời quy chuẩn về cấu trúc nhãn hiệu mở rộng.

 

 

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

LE TRAN CONSTRUCTION - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Lê Trần

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí