HUD3

Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

Là thành viên của Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (nay là Tập đoàn phát triển nhà và đô thị)

Công ty có chức năng rộng lớn trong lĩnh vực đầu tư, quản lý dự án, thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và khu công nghiệp.

Tên giao dịch Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Tên giao dịch quốc tế: HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Sao Kim tư vấn thiết kế và sản xuất bộ sản phẩm Profile company cho công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD3

HUD3 - Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

HUD3 - Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

HUD3 - Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

HUD3 - Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

HUD3 - Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

HUD3 - Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

HUD3 - Thiết kế Profile cho công ty xây dựng HUD3

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí