PVSB BẾN ĐÌNH 4987

Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Về khách hàng:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ( Sao Mai - Ben Dinh Petroleum Investment Joint Stock CompanyPVSB) là Doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với các cổ đông chiến lược sáng lập nhằm xây dựng và phát triển một tổ hợp cảng dịch vụ và kỹ thuật dầu khí hoàn thiện, hiện đại hàng đầu trong khu vực để phục vụ cho công tác thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí trong nước, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ ra thị trường khu vực và thế giới.

Tham khảo thông tin chi tiết tại website: pvsb.com.vn

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?