PVSB BẾN ĐÌNH

Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Về khách hàng:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ( Sao Mai - Ben Dinh Petroleum Investment Joint Stock CompanyPVSB) là Doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với các cổ đông chiến lược sáng lập nhằm xây dựng và phát triển một tổ hợp cảng dịch vụ và kỹ thuật dầu khí hoàn thiện, hiện đại hàng đầu trong khu vực để phục vụ cho công tác thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí trong nước, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ ra thị trường khu vực và thế giới.

Tham khảo thông tin chi tiết tại website: pvsb.com.vn

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

PVSB BẾN ĐÌNH - Thiết kế profile Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí