Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn , Du lịch - dịch vụ , Kỹ thuật - công nghệ

Khu vực: Bà Rịa Vũng Tàu

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (Sao Mai - Ben Dinh Petroleum Investment Joint Stock CompanyPVSB) là Doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với các cổ đông chiến lược sáng lập nhằm xây dựng và phát triển một tổ hợp cảng dịch vụ và kỹ thuật dầu khí hoàn thiện, hiện đại hàng đầu trong khu vực để phục vụ cho công tác thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí trong nước, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ ra thị trường khu vực và thế giới.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ PVSB BẾN ĐÌNH


Các khách hàng cùng ngành nghề

Dịch vụ tư vấn , Du lịch - dịch vụ , Kỹ thuật - công nghệ

Xem thêm (191)

Các khách hàng cùng khu vực

Bà Rịa Vũng Tàu

Xem thêm (2)