Đồng Tiến

Thiết kế thương hiệu Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo, thiết kế namecard, folder, tiêu đề thư, phong bì thư, hóa đơn và các ấn phẩm quảng cáo khác cho nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến.

Đồng Tiến - Thiết kế thương hiệu Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến

Đồng Tiến - Thiết kế thương hiệu Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến

Đồng Tiến - Thiết kế thương hiệu Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí