PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN

Thiết kế và in ấn brochure Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện thiết kế và  in ấn brochure giới thiệu về Phòng khám Đa Khoa Sài Gòn.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - Thiết kế và in ấn brochure Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - Thiết kế và in ấn brochure Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - Thiết kế và in ấn brochure Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - Thiết kế và in ấn brochure Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí