BITEXCO NAM LONG 2419

Thiết kế website BITEXCO NAM LONG

Trong dự án này Sao Kim thực hiện các ấn phẩm quảng cáo truyền thông và website cho Bitexco Nam Long - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dệt - may, sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu và kinh doanh bất động sản.

Thông tin khách hàng
BITEXCO NAM LONG
Lô A2 - Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - TP Thái Bình
Tel: (+84) 36.3 847 848  Fax: (+84) 36.3 847 84
Website:http://bitexconamlong.com

BITEXCO NAM LONG - Thiết kế website BITEXCO NAM LONG

BITEXCO NAM LONG - Thiết kế website BITEXCO NAM LONG

BITEXCO NAM LONG - Thiết kế website BITEXCO NAM LONG

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?