Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Công ty - tập đoàn nhà nước , Thực phẩm - Đồ uống

Khu vực: Sơn La

Giới thiệu:

Cùng với sự phát triển và trưởng thành của nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta, Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu cũng đã đóng góp một vị trí quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế chuyển đổi. Trong dự án này, Sao Kim tham gia với vai trò tư vấn, thiết kế nhận diện thương hiệu và thiết kế nội thất cho các điểm bán lẻ của thương hiệu Sữa Mộc Châu thuộc Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ MOC CHAU MILK


Các khách hàng cùng ngành nghề

Công ty - tập đoàn nhà nước , Thực phẩm - Đồ uống

Xem thêm (164)

Các khách hàng cùng khu vực

Sơn La