MOC CHAU MILK

Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

Trong dự án này, Sao Kim tham gia với vai trò tư vấn, thiết kế nhận diện thương hiệu và thiết kế nội thất cho các điểm bán lẻ của thương hiệu Sữa Mộc Châu thuộc Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

MOC CHAU MILK - Thiết kế showroom cho chuỗi cửa hàng bán lẻ sữa Mộc Châu

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí