Công ty Cổ phần Sê Công

Công ty Cổ phần Sê Công

Lĩnh vực hoạt động: Giao thông vận tải , Nông lâm nghiệp và Chế biến , Sản xuất công nghiệp , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Gia Lai

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Sê Công chuyên hoạt động trên các lĩnh vực: - Sản xuất, thương mại Phân bón - Nông sản: Cao su, cà phê... - Vận tải

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giao thông vận tải , Nông lâm nghiệp và Chế biến , Sản xuất công nghiệp , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (322)

Các khách hàng cùng khu vực

Gia Lai