CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG 1987

Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

Trong dự án này, Sao Kim đã tham gia thiết kế bao bì nhãn mác và hệ thống biển bảng, biển đại lý cho công ty Cổ Phần Sê Công.

Về khách hàng

Công ty Cổ phần Sê Công chuyên hoạt động trên các lĩnh vực:

- Sản xuất, thương mại Phân bón

- Nông sản: Cao su, cà phê...

- Vận tải

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?