Công ty CP Dịch vụ truyền thông Thương Hiệu Việt

Công ty CP Dịch vụ truyền thông Thương Hiệu Việt

Lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty CP Dịch vụ truyền thông Thương Hiệu Việt cung cấp dịch vụ truyền thông cho các thương hiệu Việt Nam. Là một thương hiệu mới trên thị trường, Công ty hướng tới xây dựng thương hiệu mạnh mẽ trong lâu dài. Công ty hiện nay sở hữu thương hiệu VBC.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ VBC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Doanh nghiệp khác

Xem thêm (172)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)