Công ty TNHH Ngọc Bảo Khánh

Công ty TNHH Ngọc Bảo Khánh

Lĩnh vực hoạt động: Thực phẩm - Đồ uống

Khu vực: Lâm Đồng

Giới thiệu:

Công ty TNHH Ngọc Bảo Khánh, có trụ sở đặt tại Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Với các mẫu thiết kế sáng tạo ra đời từ logo, nhận diện thương hiệu đều phản ánh tâm huyết của và những thông điệp được Ngọc Bảo Khánh gửi gắm. Hy vọng với nhận diện thương hiệu mới sức tỏa của thương hiệu Ngọc Bảo Khánh sẽ ngày càng lan xa và thương hiệu ngày càng được yêu mến.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ NGỌC BẢO KHÁNH


Các khách hàng cùng ngành nghề

Thực phẩm - Đồ uống

Xem thêm (121)

Các khách hàng cùng khu vực

Lâm Đồng