Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ

Khu vực: Lâm Đồng , Đắk Lắk

Giới thiệu:

Năm 1994 Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk, Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng và Đài KTTV liên tỉnh Gia Lai-Kon Tum với chức năng thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản khí tượng bề mặt, khí tượng cao không, khí tượng nông nghiệp và thuỷ văn (gọi chung là khí tượng Thuỷ văn); tư liệu khí tượng thuỷ văn; dự báo khí tượng thuỷ văn; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước phục vụ phòng chống, chống thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Tây Nguyên, gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. Tham khảo thêm: http://kttvtaynguyen.org.vn

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ

Xem thêm (17)

Các khách hàng cùng khu vực

Lâm Đồng , Đắk Lắk