Công ty TNHH TM Xây dựng Thể thao Toàn Cầu

Công ty TNHH TM Xây dựng Thể thao Toàn Cầu

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty TNHH TM Xây dựng Thể thao Toàn Cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - dịch vụ , Đầu tư - Bất động sản , Giao thông vận tải , Kiến trúc - nội thất , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Công ty TNHH TM Xây dựng Thể thao Toàn Cầu là công ty hoạt động lâu năm về Bất động sản, san lắp mặt bằng, đặc biệt là xây dựng các công trình trong lĩnh vực thể thao, cho thuê kho bãi, nhà kho

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Toàn Cầu


Các khách hàng cùng ngành nghề

Du lịch - dịch vụ , Đầu tư - Bất động sản , Giao thông vận tải , Kiến trúc - nội thất , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (363)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (364)