CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VIỆT NAM

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam (IBS) là công ty chuyên thiết kế, cung cấp, xây dựng, lắp đặt cho các dự án dân dụng và công nghiệp; sản xuất và lắp đặt các thiết bị cơ khí, bể chứa, đường ống cao áp cho các nhà máy công nghiệp; cung cấp các giải pháp tự động hóa, giải pháp năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giải pháp tiết kiệm năng lượng

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VIỆT NAM


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (178)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)