BGI

BGI

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Tiền thân là tập đoàn VINACONEX 7, BGI Group hiểu rằng tập đoàn cần xây dựng tất cả các yếu tố nhận diện và các điểm chạm với khách hàng đều cần phải nhất quán và đồng bộ, thể hiện tầm vóc và vị thế của doanh nghiệp.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ BGI


Các khách hàng cùng ngành nghề

Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (179)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)