khu công nghiệp dệt may Rạng Đông

khu công nghiệp dệt may Rạng Đông

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp

Khu vực: Bình Định

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ RẠNG ĐÔNG


Các khách hàng cùng ngành nghề

Sản xuất công nghiệp

Xem thêm (83)

Các khách hàng cùng khu vực

Bình Định