Công ty Cổ Phần Sơn và Chống thấm Việt Nhật

Công ty Cổ Phần Sơn và Chống thấm Việt Nhật

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp , Xây dựng - xây lắp , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Sơn và Chống thấm Việt Nhật chuyên sản xuất sơn tường dạng nhũ tương (sơn nước); sơn Alkyd (Sơn dầu tồng hơp); Bột trét tường

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Power Paint


(2)/ TOTORO


Các khách hàng cùng ngành nghề

Sản xuất công nghiệp , Xây dựng - xây lắp , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (395)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)